top of page

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

PPL_tunnus_pysty_RGB.png
FI-V-Euroopan-unionin-osarahoittama.jpg
oia.png

Robottityökoneiden, -ajoneuvojen ja -droonien digitalisoidut testiympäristöt
 
Networked Robotics Test Beds – Kehittämis- ja investointiosa

Hankkeen kesto: 01.01.2024-31.12.2025


Hankkeen pääkoordinaattori: Oulun yliopisto,
Teknillinen tiedekunta, Rakennus- ja yhdyskustatekniikka


Kehittämis- ja investointihankkeiden kokonaissumma: 2,45 miljoonaa euroa 


Hankekoodit: J106332/J10630

Tavoite:

Hankkeessa varustellaan alueellisia infrastruktuureja ja kehitetään näiden toimintaa kansainväliselle tasolle robottityökoneiden, -ajoneuvojen ja droonien digitalisoiduiksi testiympäristöiksi. Uusi etäohjauskeskus varustellaan toimimaan synergiassa testiympäristöjen kanssa. Autonomista työkoneparvea täydennetään automaattisella maansiirtoajoneuvolla, maastoajoneuvolla, sekä raskailla droonijärjestelmillä. Tutkimusinfrojen toimintaa kehitetään kansainvälisen tason tietoverkotetuiksi huippututkimusympäristöiksi, joita voivat hyödyntää osallistuvien organisaatioiden lisäksi teollisuus ja kansainväliset yhteistyökumppanit.

Oulun yliopisto:

työkoneiden automaatiovarustelut, liikkuva etäohjauskeskus, reaaliaikaisia turvajärjestelmiä työkoneille, koneautomaatioita mahdollistavia laserkeilaimia, etäohjaustuoleja, tietokoneita ja muita automaatiovarusteluun tarvittavia tarvikkeita.

Koulutusyhtymä OSAO:

sähkökäyttöisen liikennekelpoisen (manuaalisesti ajettava) autonomisoitu kuorma-auto latauslaitteistoineen. Autonominen maansiirtoyksikkö palvelee sekä kaivos- että maarakennusalaa. Investoidun kuorma-auton sijainti vaihtelee yliopiston, ja OSAO Haukiputaan ja Taivalkosken yksiköiden tarpeiden mukaan.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:

Investointi liittyy droonien U-Space-ilmatilojen varauksiin ja hallintaan (Linnanmaa-OuluZone-Oulun keskusta-Pyhäjärvi), autonomiaan ja konnektiviteettiin, sähkötoimisteen autonomiseen maastoajoneuvoalustaan, maainfraan ja erilaisiin laskupaikkoihin, reunalaskentaan, sensoreihin, isompiin lentotoimintaan sopiviin laitteisiin ja parviohjausratkaisuihin.

Pyhäsalmen kvanttikiinteistöt Oy:

Sähkötyökoneiden latausinfrat.

Kehittämisosiossa mukana Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Hankkeen toimenpiteet ovat:

 

TP1: hankkeen koordinointi

TP2: testikeskusten ja näiden yhteistyön organisointi huippututkimusympäristöiksi

TP3: testikeskusten varustelun ja toiminnallisuuden kehittäminen uudelle tasolle

TP4: testaustoiminnan ja työpajatoiminnan laajentaminen

TP5: Markkinointi ja raportointi

Investoinnit varustelevat tutkimusinfrastruktuurit kokonaan uudelle tasolle, joka mahdollistaa uusia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeita sekä luo samalla perustaa alueen elinkeinoelämän ja teollisuuden monipuolistamiseen. Hanke luo uusia mahdollisuuksia erityisesti myös turvealan koneurakoitsijoille ja yrityksille. Hanke tehostaa vihreää siirtymää ja luo monipuolisia valmiuksia ja mahdollisuuksia päästöjen pienentämiseen.

oulun yliopisto.png
VTTOrangeLogo.png
oamk.jpeg
osao.png
callio.png

Osapuolet ja yhteyshenkilöt:

Uutiset, tapahtumat ja julkaisut:

bottom of page