top of page

Automaattisten rekkakolonnien laseretäisyysmittareiden kalibrointikokeita Ouluzonessa 12.12.2018

Ajoneuvovalmistajat ovat viime vuosina kehittäneet voimakkaasti automaattisesti tai semiautomaattisesti liikkuvia rekkoja. Kahden tai useamman rekan yhdistelmässä ns. Platooning-menetelmässä ihmiskuljettaja ajaa kolonnan ensimmäistä rekkaa, jota 1-4 muuta rekkaa seuraa automaattisesti. Ouluzonessa suoritettiin 12.12.2018 Plaatoning-rekan laseretäisyysmittauksen kalibrointikokeita, joissa tavoitteena oli selvittää eriyisesti arktisten olosuhdetekijöiden vaikutuksia laseretäisyysmittausten tarkkuuteen ja luotettavuuteen. Mittauskohteena oli rekan perävaunu sekä myös keinotekoinen hirvi. Sääolosuhteita varioitiin myös uudenlaisella simulaattorilla. Saadut tulokset olivat lupaavia ja niitä raportoidaan myöhemmin.

Lisätietoja: prof. Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto

Arctic calibration tests for laser distance meters of automated Platooning in Ouluzone 12.12.2018

In recent years, vehicle manufacturers have developed heavily automated or semiautomatic moving vehicles. In a combination of two or more trucks, In the Platooning method, a human driver drives the first trailer of the truck column, which is followed automatically by 1 to 4 other trucks. On June 12, 2018, University of Oulu carried out calibration tests in Ouluzone for the laser distance measurement used in the Plaatoning method. The aim was to determine the effects of Arctic conditions on the accuracy and reliability of laser distance measurements. As measurement targets a trailer for a lorry and an artificial moose were used. Weather conditions were also varied with a new kind of simulator developed by University of Oulu. The results obtained were promising and will be reported later.

More information: prof. Rauno Heikkilä, University of Oulu

bottom of page